TEEKKARITORVIEN PERINNEYHDISTYS RY.

Rekisteriseloste, päivitetty 8.4.2019

 

Henkilötietolain 10. § mukainen rekisteriseloste

 

1.  Rekisterin pitäjä

Teekkaritorvien Perinneyhdistys ry
Rekisterinumero 194.935

2.  Rekisteriasioista vastaava henkilö

Puheenjohtaja Juhani Niva
Riipisentie 12
90540 Oulu
puhelin: 0400-280 575
s-posti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.  Rekisterin nimi

Teekkaritorvien Perinneyhdistys ry:n jäsenrekisteri, joka sisältää varsinaisten jäsenten tiedot. Muiden entisten ja nykyisten teekkaritorvien osalta rekisteri sisältää vain nimi- ja sähköpostiyhteystiedot.

4.  Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään jäsenyyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen sekä rekisterinpitäjän toimintojen kehittämiseen.

5.  Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia, rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

Perustiedot, kuten
-  Etu- ja sukunimet
-  Yhteystiedot (kuten osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
-  Syntymäaika

Muut jäsenyyteen liittyvät tiedot, kuten
-  Teekkaritorvien jäsenyyden alkamis- ja päättymisajankohta
-  Soitin ja mahdollinen muu tehtävä Teekkaritorvissa
-  Yhdistyksen jäsensivujen käyttämiseen liittyvät tunnistetiedot
   (esim. jäsennumero, käyttäjätunnukset, salasanat, nimimerkki)
   ja sähköisen viestinnän tunnistamistiedot
-  Jäsenyyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä eri kanavissa ja medioissa
-  Rekisteröidyn tuottama tai häntä koskeva aineisto
-  Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

6.  Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot entisistä ja nykyisistä Teekkaritorvien soittajista kerätään Teekkaritorvien soittajaluetteloista kautta aikojen. Lisäksi jäsenten henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, Teekkaritorvet ry:ltä sekä rekisterinpitäjän järjestelmistä, kun rekisteröity käyttää palveluja.

7.  Tietojen luovutus ja siirto

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille liittyen Teekkaritorvien Perinneyhdistys ry:n toimintaan.

8.  Rekisterin suojaus

Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty.

Yhdistyksen internet-sivuilla olevaan jäsenmatrikkeliin on pääsy ainoastaan yhdistyksen jäsenillä salasanan avulla. Palvelinalustalla käytetään tietoturvapäivityksiä.

9.  Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa.

10. Muutokset rekisteriselosteeseen

Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa tätä rekisteriselostetta. Ajantasainen rekisteriseloste on nähtävillä Teekkaritorvien Perinneyhdistys ry:n jäsensivustolla: http://www.ttpy.fi/.

 

TTPY:n hallitus